En rivningsvåg rör sig över Sverige. Vår omgivande bebyggelse utgör bakgrunden till våra vardagsliv och är viktig för vår känsla av sammanhang, minnen och stolthet.

Hjälp oss kartlägga de byggnader som hotas av rivning, redan är rivna eller kanske har räddats!

Klimatkrisen är akut och förändringarna sker snabbt - vi ser dem runt om i världen varje dag. Vi måste drastiskt minska våra utsläpp för att säkra en värld som är möjlig att leva i. Byggbranschen står idag för 22 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och 40% av avfallet enligt Boverkets miljöindikatorer, och mängden avfall ökar stadigt. Fullt fungerande byggnader rivs för att ersättas med nya, inte sällan med samma funktion.

Vilka byggnader är hotade av rivning och hur mycket har rivits de senaste åren? Ingen vet, eftersom det inte förs någon samlad officiell statistik. På Rivningskartan vill vi veta mer. Hjälp oss kartlägga de byggnader som hotas av rivning, redan är rivna eller kanske har räddats! Vi vill veta vad dessa byggnader betyder, eller betydde. Vi har valt att utgå från rivningar som skett från och med år 2016, efter att Sverige precis som de flesta andra länder skrev under Parisavtalet.

Rivning innebär förluster på flera nivåer – inbyggda materiella resurser och koldioxid. Men även kulturhistoriska värden, arkitektoniska värden, sociala nätverk och mänskliga kopplingar riskerar att gå förlorade när befintliga byggnader och platser försvinner.

Det finns stora möjligheter i att vårda och utveckla det redan byggda och anpassa dem för framtida behov genom ombyggnation och omvandling. Rivning måste sluta betraktas som det första och bästa alternativet.

Återbruk är bra, men det allra viktigaste är att inte riva. Det pekas bland annat ut i en FN-rapport från september 2023.

Det är dags att göra om och göra rätt. För vår framtids skull.

BAKGRUND

Förlagan till Rivningskartan kommer från Schweiz. Abriss Atlas har tagits fram av Countdown 2030, Verein für zukunftsfähige Baukultur, Basel.

Initiativtagare i Sverige är ACAN Sverige tillsammans med Sally Future Manifestation Lab.

DELTAGANDE

Information om rivningshotade byggnader är inte alltid lätt att hitta. För att riva krävs godkännande från kommunen och rivningslov, det är offentliga handlingar men planerna flaggas sällan i förväg. När rivningsplanerna väl offentliggörs ligger projektet ofta långt fram i planeringen.

Vi är övertygade om att vi genom ett gemensamt deltagande och engagemang i rivningsfrågan kan påverka. Låt oss bygga en gemensam kunskaps- och minnesbank.

Känner du till en byggnad som är rivningshotad, riven 2016 eller senare, eller räddad från rivning? Lägg till byggnaden, och fyll på med fakta, bilder, och berättelser och personliga minnen!

VAR KAN JAG HITTA MER INFORMATION?

På kommunernas hemsidor kan man hitta gällande detaljplaner och planprogram. Under rubriken kulturmiljöutredningar finns ofta information om de byggnader som finns på platsen och vad som planeras att hända med dem i framtiden.

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister

Digitalt Museum

Kringla

Riksarkivet, regionarkiven, lokala stadsmuseums digitala arkiv ...

Wikipedia och Wikimedia Commons

På Lantmäteriets karttjänst Min Karta finns fastighetsbeteckningar.

Har du tips på var man kan hitta mer info? Mejla gärna!

VILL DU VETA MER?

FN-rapport från september 2023

Boverkets byggindikatorer

Avfallsmängder i Sverige

KONTAKT

Sidan är fortfarande under utveckling. Har du frågor, förbättringsförslag eller hittar du något som inte stämmer hör av dig till rivningskartan@architectscan.se!

Har du fått ett felmeddelande? Uppmärksamma oss gärna på om något gått snett och mejla gärna din berättelse till oss, vi försöker fixa det så fort som möjligt!

ENGAGEMANG

Vill du engagera dig? ACAN Sverige diskuterar rivning som en av många frågor för att minska byggbranschens klimatpåverkan, men det finns många grupper som engagerar sig lokalt och nationellt i rivningsfrågan. Har du en grupp som driver lokalt engagemang och vill stå med här? Tillsammans är vi starka!

Byggnadsvårdsföreningens gula lista

Föreningen Fasad i Göteborg

08Demolition

Krama byggnaden - namninsamling

STÖTTA KARTAN

Allt arbete hittills med kartan har varit ideellt. Vi behöver dock få in finansiellt stöd för att fortsätta arbetet, ordna aktiviteter och kunna vidareutveckla kartan.

Vill du/ ni – företag, organisation eller privatperson – stötta oss i vårt arbete? Vi blir otroligt glada för både stora och små bidrag. Swisha ditt bidrag till ACAN Sverige på 123-012 55 91, skriv ‘Rivningskartan’ och avsändare som meddelande, eller gör en insättning på bankgiro 5819-4994.

Vi vill även ge alla som bidrar möjlighet att synas på vår projektsida som officiella stöttare. Läs mer om alternativen på: https://www.architectscan.se/rivningskartan

FRISKRIVNING

Eftersom kartan är interaktiv och arbetet bedrivs med ideella krafter kan ACAN Sverige inte ta ansvar för att exakt alla uppgifter som publiceras på kartan är hundra procent korrekta, eller uppdaterade. Vi är tacksamma för din hjälp - hittar du något som inte stämmer, hör av dig till rivningskartan@architectscan.se

E-postadresser angivna i samband med att en byggnad lagts till kommer inte att ges vidare till tredje part.